Forsikringer ved flytning

Når du flytter, er der mange ting at være opmærksom på. Flyttedatoer, indskud, opsigelse og meget mere. Forsikringer er nok det sidste, du har lyst til at bruge tid på. Her kan du læse al relevant info om forsikringer, så du har styr på det inden flytningen.

Flytter min indboforsikring med mig?

Når du flytter, flytter de fleste indboforsikringer med dig til den nye bopæl. Der findes en del forskellige indboforsikringer, og deres indhold kan variere meget, så du kan altid have fordel af at tjekke med din forsikringsudbyder, selvom det ofte vil være muligt at flytte og beholde samme indboforsikring.

En stor del af danske indboforsikringer tillader dig at have dit indbo på to adresser i op til en måned, uden at de stopper med at gælde for hele dit indbo på begge adresser. På den måde har du en vis fleksibilitet ved flytning, og du kan derfor i de fleste tilfælde tage dig den tid, du har brug for ved din flytning.

En indboforsikring ved flytning dækker dog generelt ikke transporten, hvis dele af dit indbo eksempelvis beskadiges grundet uhensigtsmæssig indpakning eller oppakning. Her kan du have fordel af eksempelvis gode flyttemænd, da vi har stor erfaring med forskellige indpakningsteknikker og hensigtsmæssig transport, der sikrer dit indbo bedst muligt.

Kan jeg dække mig ind med en transportforsikring?

Hvis dit indbo bliver beskadiget under transporten, og du ikke har en særskilt transportforsikring, skal du selv betale for skader uanset hvem, der har forårsaget dem. En særskilt transportforsikring kan være en fordel, især hvis du skal transportere dit indbo langt eller hvis dit indbo indeholder usædvanligt værdifulde genstande, da risikoen for uheld her kan opveje prisen for forsikringen.

Lejer du et køretøj, bør du derudover være opmærksom på hvilke forsikringsforhold, der gør sig gældende ved det pågældende køretøj. Er bilen ikke kaskoforsikret kan du eksempelvis risikere at stå tilbage med en regning, hvis der sker noget med den under transporten.

Kan jeg opbevare mit indbo på andre adresser end mine egne?

Hvis du skal flytte men samtidig gerne vil opbevare indbo på en separat adresse, eksempelvis i containere til opmagasinering, er der forskellige ting, du bør være opmærksom på. Vi oplister dem her for overskuelighedens skyld:

  • Særlige ordninger: Der gælder som regel andre ordninger ved opmagasinering, end der gør ved normal transport af indbo til en adresse, som du flytter til. Disse særlige ordninger kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, så du bør derfor tjekke med dem, før du placerer dit indbo på en adresse til opmagasinering.
  • Godkendelse: En af de særlige ordninger indeholder ofte en godkendelse, som du selv skal hente fra forsikringsselskabet. Denne ordning er til for, at forsikringsselskabet kan sikre sig, at opmagasineringen overholder forskellige sikkerhedsregler, så de kan stå inde for dit indbo i perioden med opmagasinering.
  • Sikkerhed: Får du ikke indhentet den nødvendige godkendelse fra dit forsikringsselskab, er det ikke sikkert, at de dækker skader eller tyveri af de ejendele, du opbevarer på den separate adresse. Derudover kan godkendelsen netop hjælpe dig til at vurdere, om dit valg af opmagasinering rent faktisk også er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvad nu, hvis jeg er ung og ikke betaler egen forsikring?

Når du flytter hjemmefra, så afhænger dit behov for forsikringer af din alder. I mange tilfælde dækker dine forældres forsikringer dig som minimum indtil, du er er 18 år gammel. I nogle tilfælde dækker de helt indtil, du er 21 år gammel.

Som ung kan du ofte have fordel af at flytte sammen med andre og på den måde have en mindre udgift til bolig og forsikring, end hvis du flyttede i egen lejlighed. I mange tilfælde kan du nemlig få forsikringer, der dækker både dig og dine roommates, så kun en af jer behøver at tegne indboforsikringen.

Det er dog netop vigtigt, at en af jer tegner en forsikring. En indboforsikring dækker ikke kun selve indboet men indeholder også en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker i tilfælde af, at du ved et uheld forvolder skade på andre mennesker eller deres ejendele.

Du kan ofte også tilvælge forskellige forsikringer, der kan være nyttige, når du som ung står med en dyrebar computer til studiebrug og computerspil. Dog er det ikke på samme måde nødvendigt, som en indboforsikring i sig selv er, og du bør overveje, hvor meget en forsikring vil koste i forhold til den elektronik, du gerne vil forsikre.